• ***123
CPESMA
Casa pintat
Font del marge
Armeria Andorrana

LA FEDERACIÓ

ESTATUTS OFICIALS DE LA FACIP


VEURE ELS ESTATUTS

JUNTA DIRECTIVA (2019)

President                              Josep Mª CABANES               
Vice-president Caça            Edgar BARÓ                                                       
Vice-president Pesca           David ALBÓS
Tresorer                                Ramon RICH
Secretari                               Oscar CABANES

Vocals                           Marc CASAL                                        
                                      Lluís SANCLIMENT
                                      Francesc GRAU                                          
                                      Jordi CALL
                                      Eduard VERGARA                                          
                                      Francesc ARENY
                                      Enoc RIPOLL                                       
                                      Marc ARAJOL
                                      Antoni PINTAT
 

LINKS

Penya la truita
Safarilife
Cyber Peche
Medi ambient